Kursy dla kierowców - usługi transportowe, kursy prawa jazdy (dolnośląskie)

powiat
gmina
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 49
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 850 zł
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego" w Legnicy
Legnica
Kierowca operator wózków jezdniowych
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 850 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Korzyści z wyłączeń ADR
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 450 zł
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Legnica
Kurs ADR początkowy podstawowy
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 600 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Kurs instruktorski nauki jazdy
Czas trwania: 210 godz.
Cena: 3200 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Kurs kwalifikacyjny przewóz rzeczy lub osób
Czas trwania: 140-280 godz.
Cena: od 2500 do 4400 zł
Domino s.c.
Legnica
Kurs nauki jazdy kat. C
Czas trwania: 52 godz.
Cena: 2800 zł
Domino s.c.
Legnica
Kurs nauki jazdy kat. C+E
Czas trwania: 26 godz.
Cena: 2800 zł
Domino s.c.
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. B
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 2600 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. B
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 2700 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców "SEZAM" s.c.
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. BE
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 1700 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców "SEZAM" s.c.
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. C
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 2950 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. CE
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 2950 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. D ( z B )
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 5100 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. D ( z C )
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 4000 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. D po kat. B
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 5850 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. D po kat. C
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 5250 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kurs Prawa Jazdy kategoria C i CE Łączony
Czas trwania: 65 godz.
Cena: 5900 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kurs prawo jazdy kat. B
Czas trwania: 62 godz.
Cena: 2500 zł
Domino s.c.
Legnica
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach
Czas trwania: 13 godz.
Cena: 450 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Kwalifikacja wstępna
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 4500 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 3300 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1500 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1900 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
Czas trwania: 130 godz.
Cena: 2000 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Magazynier z obsługą wózków widłowych
Czas trwania: 80-150 godz.
Cena: od 1200 do 2600 zł
Centrum Rozwoju Multipro Dariusz orłowski
Legnica
Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych z egzaminem TDT
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 900 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Obsługa HDS z egzaminem UDT
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1100 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Obsługa podestów z egzaminem UDT
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1100 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Obsługa suwnic z egzaminem UDT
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1100 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 750,00 zł
INTELLEGO HMP Sp. z o.o.
Legnica
Operator Wózków Jedniowych
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 762,34 zł
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego" w Legnicy
Legnica
Podesty ruchome przejezdne obsługa
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 700 zł
Sun-Dra lift
Legnica
Podesty ruchome przejezdne obsługa
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 700 zł
KWP Poland Sp. z o.o.
Legnica
Szkolenie okresowe
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 700 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Szkolenie okresowe
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 700 zł
Domino s.c.
Legnica
Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kategorii C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 800 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 4000 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 3000 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1200 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1400 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 200 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Wózki jezdniowe podnośnikowe- ładowarki teleskopowe obsługa
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 1000 zł
Sun-Dra lift
Legnica
Wózki jezdniowe podnośnikowe- ładowarki teleskopowe obsługa
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 1000 zł
KWP Poland Sp. z o.o.
Legnica
Wózki jezdniowe podnośnikowe- wózki widłowe obsługa
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 550 zł
Sun-Dra lift
Legnica
Wózki jezdniowe podnośnikowe- wózki widłowe obsługa
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 550 zł
KWP Poland Sp. z o.o.
Legnica
Wstęp do ADR
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 450 zł
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Legnica

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności