Kursy dla kierowców - usługi transportowe, kursy prawa jazdy (dolnośląskie)

powiat
gmina
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 55
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Certyfikat kompetencji przewoźników - przewóz osób i rzeczy, krajowy i międzynarodowy
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 750 zł
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego" w Legnicy
Legnica
Kierowca operator wózków jezdniowych
Czas trwania: 49 godz.
Cena: 700 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Kierowców wyznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych ADR
Czas trwania: 42 godz.
Cena: 850 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Kurs instruktorski nauki jazdy
Czas trwania: 210 godz.
Cena: 3200 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Kurs kwalifikacyjny przewóz osób i rzeczy
Czas trwania: 140-280 godz.
Cena: od 2000 do 4000 zł
Domino s.c.
Legnica
Kurs na licencje maszynisty
Czas trwania: 298 godz.
Cena: 5000 zł
Koleje Dolnośląskie S.A.
Legnica
Kurs Nauki Jazdy Kat B Dla Osób Niepełnosprawnych
Czas trwania: 30-30 godz.
Cena: 2500 zł
Wilk Nauka Jazdy
Legnica
Kurs nauki jazdy kat. C
Czas trwania: 52 godz.
Cena: 2000 zł
Domino s.c.
Legnica
Kurs nauki jazdy kat. C+E
Czas trwania: 26 godz.
Cena: 1900 zł
Domino s.c.
Legnica
Kurs Podstawowy ADR dla kierowców ( kurs uprawniający do przewozu towarów niebezpiecznych)
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 400 zł
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe
Legnica
Kurs Prawa Jazdy Kat A1,A2,A
Czas trwania: 20-30 godz.
Cena: 1900 zł
Wilk Nauka Jazdy
Legnica
Kurs Prawa Jazdy Kat B
Czas trwania: 30-30 godz.
Cena: 1900 zł
Wilk Nauka Jazdy
Legnica
Kurs Prawa Jazdy Kat Be
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 1300 zł
Wilk Nauka Jazdy
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. B
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 1600 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kurs Prawa Jazdy Kat. B
Czas trwania: 62 godz.
Cena: 1400 zł
Domino s.c.
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. C
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 2100 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. CE
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 2100 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. D ( z B )
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 4000 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. D ( z C )
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 2800 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. D po kat. B
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 3800 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kurs prawa jazdy kat. D po kat. C
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 3260 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kurs Prawa Jazdy kategoria C i CE Łączony
Czas trwania: 65 godz.
Cena: 3550 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kurs prawa jazdy kategorii A lub A2
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 2299 zł
21
Legnica
Kurs prawa jazdy kategorii B
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 2299 zł
21
Legnica
Kurs rozszerzający świadectwo maszynisty (W.1)
Czas trwania: 58 godz.
Cena: bezpłatnie
Koleje Dolnośląskie S.A.
Legnica
Kurs rozszerzający świadectwo maszynisty (W.2)
Czas trwania: 44 godz.
Cena: bezpłatnie
Koleje Dolnośląskie S.A.
Legnica
Kurs w zakresie świadectwa maszynisty
Czas trwania: 296 godz.
Cena: bezpłatnie
Koleje Dolnośląskie S.A.
Legnica
kursy specjalistyczne na przewóz w cysternach, przewóz materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 400 zł
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe
Legnica
Kwalifikacja wstępna
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 4500 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 2550 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1300 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 750 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Logistyka
Czas trwania: 46 godz.
Cena: 2900 zł
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy
Legnica
Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych z egzaminem TDT
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 652 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych gazem skroplonym(LPG)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 675 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Nowoczesny magazynier z obsługą wózków jezdniowych
Czas trwania: 130 godz.
Cena: 1000 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Obsługa suwnic z egzaminem UDT
Czas trwania: 45 godz.
Cena: 652 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Obsługa wózków jezdniowych
Czas trwania: 67 godz.
Cena: 450 zł
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego" w Legnicy
Legnica
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli
Czas trwania: 67 godz.
Cena: 652 zł
OKZ w Legnicy
Legnica
Operator kombajnu zbożowego wraz z bezpieczną obsługą samobieżnej sieczkarni polowej oraz prasy wysokiego stopnia zgniotu
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 600 zł
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej "Zagłębia Miedziowego" w Legnicy
Legnica
Podesty ruchome przejezdne obsługa
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 700 zł
Sun-Dra lift
Legnica
Podesty ruchome przejezdne obsługa
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 700 zł
KWP Poland Sp. z o.o.
Legnica
Szkolenie okresowe
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 450 zł
Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Oddział w Legnicy
Legnica
Szkolenie okresowe
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 400 zł
Domino s.c.
Legnica
Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kategorii C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 500 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Szkolenie przy użyciu symulatora poj. kolejowego
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 400 zł
Koleje Dolnośląskie S.A.
Legnica
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 4500 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 2500 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1200 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1600 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Legnica
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności