Kursy dla kierowców - usługi transportowe, kursy prawa jazdy (lubuskie)

powiat
gmina
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 151
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
ADR cysterny (przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 500 zł
Nauka Jazdy TOM
Zielona Góra
ADR podstawowe wszystkich klas z wyjątkiem I i VII (przewóz materiałów niebezpiecznych)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 650 zł
Nauka Jazdy TOM
Zielona Góra
Doradcy ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych ADR
Czas trwania: 50-60 godz.
Cena: 1400 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Egzamin kończący kurs ADR (poprawkowy)

Cena: 200 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Egzamin poprawkowy w ramach kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Cena: od 40 do 190 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Egzamin poprawkowy w ramach kwalifikacji wstępnej kierowców wykonujących przewóz drogowy

Cena: 400 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kierowca wózka podnośnikowego widłowego
Czas trwania: 35-67 godz.
Cena: od 400 do 1000 zł
AVIS
Zielona Góra
Kierowca wózków jezdniowych napędem silnikowym
Czas trwania: 55 godz.
Cena: 580 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR doskonalący - podstawowy
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 760 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR doskonalący - specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 460 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR doskonalący - specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 460 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR doskonalący - specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 560 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR początkowy - podstawowy
Czas trwania: 19 godz.
Cena: 760 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR początkowy - specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR początkowy - specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR początkowy - specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 560 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR podstawowy - przewóz materiałów niebezpiecznych
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 500 zł
Lubuskie Centrum Ekspertów Samochodowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "RONDO"
Zielona Góra
Kurs ADR specjalistyczny cysterny - przewóz materiałów niebezpiecznych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Lubuskie Centrum Ekspertów Samochodowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "RONDO"
Zielona Góra
Kurs dla instruktorów rozszerzających zakres posiadanych uprawnień
Czas trwania: 76-91 godz.
Cena: od 2250 do 3150 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs dla kandydatów na instruktorów w zakresie prawa jazdy kat. A i B
Czas trwania: 261 godz.
Cena: od 5800 do 6050 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs dla kandydatów na instruktorów w zakresie prawa jazdy kat. A lub B
Czas trwania: 205-225 godz.
Cena: od 3250 do 3500 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs dla kandydatów na wykładowców
Czas trwania: 165 godz.
Cena: 1900 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs dla wykładowców rozszerzających zakres uprawnień
Czas trwania: 104 godz.
Cena: 1200 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs doradcy (ds. przewozu ADR)
Czas trwania: 54 godz.
Cena: 1990 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kierowców przewożacych towary niebezpieczne ADR
Czas trwania: 54 godz.
Cena: 1200 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs Kwalifikacji Wstępnej C,Ce
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 6200 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców 65-014 Zielona Góra Ulica Jana Z Kolna 2A
Zielona Góra
Kurs Kwalifikacji Wstępnej D,De
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 6200 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców 65-014 Zielona Góra Ulica Jana Z Kolna 2A
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 5800 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C+E
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 6190 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. D
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 6990 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej C,Ce
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 2600 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców 65-014 Zielona Góra Ulica Jana Z Kolna 2A
Zielona Góra
Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej D,De
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 4090 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców 65-014 Zielona Góra Ulica Jana Z Kolna 2A
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowców w zakresie prawa jazdy C
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 3280 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C+E
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 3490 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. D
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 3990 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1870 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C+E
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1980 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. D
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 2200 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej Przyspieszonej C,Ce
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1090 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców 65-014 Zielona Góra Ulica Jana Z Kolna 2A
Zielona Góra
Kurs Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej Przyspieszonej D,De
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1090 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców 65-014 Zielona Góra Ulica Jana Z Kolna 2A
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C
Czas trwania: 35,5 godz.
Cena: 1190 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C+E
Czas trwania: 35,5 godz.
Cena: 1250 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. D
Czas trwania: 35,5 godz.
Cena: 1350 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów - szkolenie podstawowe
Czas trwania: 212 godz.
Cena: od 4200 do 4400 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów - szkolenie rozszerzające zakres posiadanych uprawnień
Czas trwania: 82 godz.
Cena: od 1600 do 2080 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs na ADR
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 750 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs na prawo jazdy kat. A2
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1600 zł
Lubuskie Centrum Ekspertów Samochodowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "RONDO"
Zielona Góra
Kurs na prawo jazdy kat.B
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 1300 zł
Zielonogórski Klub Sportowy "Gwardia"
Zielona Góra
Kurs na wózki widłowe
Czas trwania: 67 godz.
Cena: 850 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs obsługi tachografów cyfrowych, czas pracy kierowców
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 350 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Zielonej Górze
Zielona Góra
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności