Kursy dla kierowców - usługi transportowe, kursy prawa jazdy (lubuskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 111
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Adr - Cysterny
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców "MIKRUS"
Gorzów Wielkopolski
ADR - kurs podstawowy
Czas trwania: 27 godz.
Cena: 500,00 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Gorzów Wielkopolski
Adr - Podstawowy
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 500 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców "MIKRUS"
Gorzów Wielkopolski
Adr - Promieniotwórcze
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 400 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców "MIKRUS"
Gorzów Wielkopolski
ADR - szkolenie początkowe i doskonalące w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 350 zł
FIRMA PRYWATNA Ośrodek Szkolenia Kierowców "PARTNER"
Żary
ADR - szkolenie podstawowe i doskonalące przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas
Czas trwania: 21 godz.
Cena: 500 zł
FIRMA PRYWATNA Ośrodek Szkolenia Kierowców "PARTNER"
Żary
ADR - szkolenie podstawowe i doskonalące w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
FIRMA PRYWATNA Ośrodek Szkolenia Kierowców "PARTNER"
Żary
Adr - Wybuchowe
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 400 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców "MIKRUS"
Gorzów Wielkopolski
ADR cysterny (przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 500 zł
Nauka Jazdy TOM
Zielona Góra
ADR- szkolenie podstawowe i doskonalące w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
FIRMA PRYWATNA Ośrodek Szkolenia Kierowców "PARTNER"
Żary
czas pracy kierowców
Czas trwania: 8 godz.
Cena: od 200 do 400 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego KURS@NT
Gorzów Wielkopolski
Czy można żyć bez prawa dla branży TSL?
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 200 zł
Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
Sulechów
Egzamin kończący kurs ADR (poprawkowy)

Cena: 200 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Egzamin poprawkowy w ramach kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Cena: od 40 do 190 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Egzamin poprawkowy w ramach kwalifikacji wstępnej kierowców wykonujących przewóz drogowy

Cena: 400 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kierowca wózka podnośnikowego widłowego
Czas trwania: 35-67 godz.
Cena: od 400 do 1000 zł
AVIS
Zielona Góra
Kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
Czas trwania: 30 godz.
Cena: od 200 do 300 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żaganiu
Żagań
Kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 230 zł
Centrum Edukacji Dorosłych w Żarach
Żary
Kurs - Dźwigi Towarowo - Osobowe
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 350 zł
Bhp Kowalex
Mirostowice Dolne
Kurs ADR doskonalący - specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 460 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR doskonalący - specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 460 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR początkowy - specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR początkowy - specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR podstawowy - przewóz materiałów niebezpiecznych
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 500 zł
Lubuskie Centrum Ekspertów Samochodowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "RONDO"
Zielona Góra
Kurs ADR przewóz towarów niebezpiecznych - dokształcający podstawowy
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 430 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
Kurs ADR przewóz towarów niebezpiecznych - doskonalący
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 330 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
Kurs ADR specjalistyczny cysterny - przewóz materiałów niebezpiecznych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Lubuskie Centrum Ekspertów Samochodowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "RONDO"
Zielona Góra
Kurs dokształcający kierowców przewożących materiały niebezpieczne - ADR
Czas trwania: 8-24 godz.
Cena: od 250 do 500 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Gorzów Wielkopolski
Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli z gazem LPG
Czas trwania: 67 godz.
Cena: 400 zł
Firma Usługowo-Handlowa BHP Consulting
Żary
Kurs obsługi tachografów cyfrowych, czas pracy kierowców
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 350 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs obsługi tachografów cyfrowych, czas pracy kierowcy
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 350 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Lubsku
Lubsko
Kurs przewozu towarów niebezpiecznych ADR w zakresie podstawowym
Czas trwania: 27 godz.
Cena: 500 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Dobry Kurs
Gorzów Wielkopolski
Kurs przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały wybuchowe
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 400 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Dobry Kurs
Gorzów Wielkopolski
Kurs przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Dobry Kurs
Gorzów Wielkopolski
Kurs przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie klasy 7 - materiały promieniotwórcze
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 400 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Dobry Kurs
Gorzów Wielkopolski
kurs przygotowawczy do egzaminu na obsługę wózka jezdniowego podnośnikowego
Czas trwania: 39 godz.
Cena: 500 zł
P. P.H. U. "HIK"
Żagań
kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień UDT do obsługi podestów ruchomych
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 500 zł
P. P.H. U. "HIK"
Żagań
Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 400 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Gorzów Wielkopolski
Kursy kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Czas trwania: 67 godz.
Cena: 500 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
Kursy operatorów suwnic i żurawi podestów ruchomych
Czas trwania: 20-30 godz.
Cena: od 400 do 800 zł
Zakład Usług Specjalistycznych
Żary
Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyśpieszona Kat. C1,C1E,C,Ce
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 350 zł
SZKOŁA KIEROWCÓW "PROKUDA" Sp. z o.o.
Gorzów Wielkopolski
Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona, wstępna przyspieszona uzupełniająca w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E
Czas trwania: 35-280 godz.
Cena: od 500 do 3600 zł
Ośrodek Szkolenia Kierowców "KASIA"
Nowa Sól
LPG
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 500,00 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Gorzów Wielkopolski
Obowiązki i odpowiedzialność osób zaangażowanych w przewóz drogowych towarów niebezpiecznych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 200 zł
Centrum Edukacji Dorosłych w Żarach
Żary
obsługa dźwigów towarowych i osobowych
Czas trwania: 24-34 godz.
Cena: od 300 do 500 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego KURS@NT
Gorzów Wielkopolski
obsługa układnic magazynowych
Czas trwania: 30-44 godz.
Cena: od 400 do 600 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego KURS@NT
Gorzów Wielkopolski
obsługa urządzeń transportu bliskiego
Czas trwania: 17-30 godz.
Cena: od 500 do 2000 zł
Zakład Szkoleniowy Lacho
Gorzów Wielkopolski
obsługa urządzeń transportu bliskiego
Czas trwania: 35-70 godz.
Cena: 250 zł
ELEKTRO - INSTALATOR
Żagań
Obsługa wózków jezdniowych
Czas trwania: 45-67 godz.
Cena: od 500 do 752 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego KURS@NT
Gorzów Wielkopolski
obsługa żurawi stacjonarnych
Czas trwania: 16-30 godz.
Cena: od 400 do 600 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego KURS@NT
Gorzów Wielkopolski
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności