Kursy dla kierowców - usługi transportowe, kursy prawa jazdy (lubuskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
Firma / instytucja
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 48
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Egzamin kończący kurs ADR (poprawkowy)

Cena: 200 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Egzamin poprawkowy w ramach kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Cena: od 40 do 190 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Egzamin poprawkowy w ramach kwalifikacji wstępnej kierowców wykonujących przewóz drogowy

Cena: 400 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR doskonalący - podstawowy
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 760 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR doskonalący - specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 460 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR doskonalący - specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 460 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR doskonalący - specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 560 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR początkowy - podstawowy
Czas trwania: 19 godz.
Cena: 760 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR początkowy - specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR początkowy - specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs ADR początkowy - specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 560 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs dla instruktorów rozszerzających zakres posiadanych uprawnień
Czas trwania: 76-91 godz.
Cena: od 2250 do 3150 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs dla kandydatów na instruktorów w zakresie prawa jazdy kat. A i B
Czas trwania: 261 godz.
Cena: od 5800 do 6050 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs dla kandydatów na instruktorów w zakresie prawa jazdy kat. A lub B
Czas trwania: 205-225 godz.
Cena: od 3250 do 3500 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs dla kandydatów na wykładowców
Czas trwania: 165 godz.
Cena: 1900 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs dla wykładowców rozszerzających zakres uprawnień
Czas trwania: 104 godz.
Cena: 1200 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs doradcy (ds. przewozu ADR)
Czas trwania: 54 godz.
Cena: 1990 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 5800 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C+E
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 6190 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. D
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 6990 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowców w zakresie prawa jazdy C
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 3280 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C+E
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 3490 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. D
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 3990 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1870 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C+E
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1980 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. D
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 2200 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C
Czas trwania: 35,5 godz.
Cena: 1190 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C+E
Czas trwania: 35,5 godz.
Cena: 1250 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kierowców w zakresie prawa jazdy kat. D
Czas trwania: 35,5 godz.
Cena: 1350 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów - szkolenie podstawowe
Czas trwania: 212 godz.
Cena: od 4200 do 4400 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów - szkolenie rozszerzające zakres posiadanych uprawnień
Czas trwania: 82 godz.
Cena: od 1600 do 2080 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Kurs przedegzaminacyjny dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym
Czas trwania: 46-48 godz.
Cena: 1200 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Podstawy jazdy samochodem ciężarowym odpowiednio do kat. C
Czas trwania: 1 godz.
Cena: 233,70 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Podstawy jazdy samochodem ciężarowym odpowiednio do kat. C+E, sprzęganie i rozprzęganie ciągnika siodłowego z naczepą
Czas trwania: 1 godz.
Cena: 233,70 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Realizacja przedmiotu "Technika i taktyka jazdy" w ramach kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i instruktorów
Czas trwania: 7 godz.
Cena: od 400 do 980 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Szkolenie - indywidualna jazda w ruchu drogowym odpowiednio do prawa jazdy kat. C
Czas trwania: 1 godz.
Cena: 196,80 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Szkolenie - indywidualna jazda w ruchu drogowym odpowiednio do prawa jazdy kat. C+E
Czas trwania: 1 godz.
Cena: 233,70 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Szkolenie - indywidualna jazda w ruchu drogowym odpowiednio do prawa jazdy kat. D
Czas trwania: 1 godz.
Cena: 307,50 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne - kurs podstawowy
Czas trwania: 14-24 godz.
Cena: od 650 do 2270 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne - kurs uzupełniający
Czas trwania: 11-21 godz.
Cena: od 610 do 2260 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Szkolenie indywidualne z zakresu techniki i taktyki bezpiecznej jazdy oraz ryzyka drogowego
Czas trwania: 1-7 godz.
Cena: od 120 do 405,90 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy
Czas trwania: 35 godz.
Cena: od 400 do 600 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy - szkolenie podstawowe
Czas trwania: 88-111 godz.
Cena: od 3130 do 5240 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy - szkolenie uzupełniające
Czas trwania: 15-51 godz.
Cena: od 1020 do 3770 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Szkolenie: czas pracy kierowców i obsługa tachografów cyfrowych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Szkolenie: rozliczanie czasu pracy kierowców, kontrola i sankcje
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 700 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra
Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 590 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Zielona Góra

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności