Kursy dla kierowców - usługi transportowe, kursy prawa jazdy (łódzkie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 67
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Czas pracy kierowcy zawodowego
Czas trwania: 23 godz.
Cena: 1380,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowej
Czas trwania: 67 godz.
Cena: 1500,00 zł
KAMAR
Bełchatów
Kurs doradcy - szkolenie w zakresie części ogólnej - szkolenie w zakresie części specjalistycznej- przewóz drogowy
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 2500,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Kurs doradcy - szkolenie w zakresie części ogólnej - szkolenie w zakresie specjalistycznej - przewóz koleją
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 3500,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
kurs kwalifikacji okresowej
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 600,00 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego "Labora" Sp. z o.o.
Bełchatów
Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 3300,00 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego "Labora" Sp. z o.o.
Bełchatów
Kurs Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego
Czas trwania: 58 godz.
Cena: od 550 do 700 zł
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Bełchatowie
Bełchatów
kurs obsługi wózka jezdniowego
Czas trwania: 38 godz.
Cena: 600 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego "Labora" Sp. z o.o.
Bełchatów
Kurs Obsługi Wózków Jezdniowych
Czas trwania: 59 godz.
Cena: od 550 do 600 zł
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Bełchatowie
Bełchatów
Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowym wraz z wymianą butli (II WJO)
Czas trwania: 43 godz.
Cena: 700 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
kurs operatorów HDS
Czas trwania: 34 godz.
Cena: 700 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
kurs operatorów podestów ruchomych IP
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 700 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
Kurs operatorów Suwnic (IIS)
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 700 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
Kurs operatorów wózków widłowych podnośnikowych specjalizowanych (I WJO)
Czas trwania: 43 godz.
Cena: 1400 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
kurs prawa jazdy kat A
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1800 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
kurs prawa jazdy kat A1
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1200 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
kurs prawa jazdy kat A2
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1800 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
kurs prawa jazdy kat AM
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 800 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
kurs prawa jazdy kat B
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 2000 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
kurs prawa jazdy kat B+E
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 1400 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
kurs prawa jazdy kat C
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 2800 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
kurs prawa jazdy kat C+E
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 2600 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
kurs prawa jazdy kat D
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 5200 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
Kursy prawa jazdy
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 1200 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego "Labora" Sp. z o.o.
Bełchatów
Kwalifikaca Wstępna Przyspieszona
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 3500 zł
Top-Car Bełchatów
Bełchatów
Kwalifikacja wstępna
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 4800 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
Kwalifikacja wstępna dla kierowców
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 6000,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 3500 zł
Auto-Szkoła Hyży
Bełchatów
Kwalifikacja wstępna przyspieszona część podstawowa
Czas trwania: 97 godz.
Cena: 5820,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 4200,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Obsługa suwnic
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 300 zł
Business Solutions
Bełchatów
Obsługa urządzeń transportu bliskiego: Podesty ruchome przejezdne
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 2100,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Obsługa urządzeń transportu bliskiego: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnik
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 2100,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Obsługa urządzeń transportu bliskiego: Żurawie przewoźne i przenośne
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 2100,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Obsługa urządzeń transportu bliskiego: Żurawie samojezdne
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 2100,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Obsługa urządzeń transportu bliskiego:Podesty ruchome przejezdne
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 2100,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Obsługa urządzeń transportu bliskiego:suwnice wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 2100 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Obsługa urządzeń transportu bliskiego:Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdnio
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 2100,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Obsługa wózków widłowych
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 350 zł
Business Solutions
Bełchatów
Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - Koparki jednonaczyniowe do 25 ton, klasa trzecia
Czas trwania: 28-67 godz.
Cena: 2800,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - Koparki jednonaczyniowe, wszystkie, klasa pierwsza
Czas trwania: 28 godz.
Cena: 1960 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - Koparkoładowarki, wszystkie klasa trzecia
Czas trwania: 67 godz.
Cena: 2800 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - Ładowarki jednonaczyniowe - do 20 ton, klasa trzecia
Czas trwania: 28-67 godz.
Cena: 2800,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - Ładowarki jednonaczyniowe, wszystkie, klasa pierwsza
Czas trwania: 28 godz.
Cena: 1960,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - moduł BHP
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 480,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - Piły mechaniczne do ścinki drzew, klasa trzecia
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1960,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - Przecinarki do nawierzchni dróg, wszystkie, klasa trzecia
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1960,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - Walce drogowe - wszystkie, klasa druga
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1960,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Prawo jazdy kat. C
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 3300,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Prawo jazdy kat. E
Czas trwania: 45 godz.
Cena: 3000,00 zł
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-Adr Sp. z o.o.
Bełchatów
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności