Kursy dla kierowców - usługi transportowe, kursy prawa jazdy (opolskie)

powiat
gmina
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 199
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Badania psychologiczne - pracownia psychologiczna

Czas trwania: 1 godz.
Cena: 150 zł
Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
Opole
Kwalifikacja wstępna

Czas trwania: 280 godz.
Cena: 4500 zł, z badaniami 4850 zł
Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
Opole
Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Czas trwania: 140 godz.
Cena: 2500 zł, z badaniami 2850 zł
Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
Opole
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1500 zł
Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
Opole
Prawo jazdy kategorii B

Czas trwania: 60 godzin (30 godz. szkolenie praktyczne, 30 godz. szkolenie teoretyczne)
Cena: 2800 zł
Godzina uzupełniająca kat. B - 90 zł

Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
Opole
Prawo jazdy kategorii B+E (przyczepa)

Czas trwania: 15 godz.
Cena: 1700 zł
Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
Opole
Prawo jazdy kategorii C

Czas trwania: 50 godz. (20 godz. teoretycznych, 30 godz. praktycznych)
Cena: 3400 zł
Godzina uzupełniająca kat. C - 160 zł
Razem C oraz C+E - 5700 zł

Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
Opole
Prawo jazdy kategorii C+E (przyczepa)

Czas trwania: 25 godz.
Cena: 3400 zł
Razem C oraz C+E - 5700 zł

Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
Opole
Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) - cysterny

Czas trwania: 16 godz.
Cena: 350 zł
Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
Opole
Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) - podstawowy

Czas trwania: 21 godz.
Cena: 450 zł
Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
Opole
Szkolenie okresowe kierowców zawodowych (SZO) - kod 95

Czas trwania: 35 godz.
Cena: 440 zł
Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
Opole
Certyfikat kompetencji przewoźnika
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1000 zł
Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Opolu
Opole
Certyfikat kompetencji zawodowych
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1000 zł
OCSK STRAŻAK Sp. z o.o.
Opole
Kierowca wózka jezdniowego napędzanego w tym wymiana butli w wózkach
Czas trwania: 67 godz.
Cena: 850 zł
PROFESSIONAL
Opole
Kierowca wózków jezdniowych
Czas trwania: 59 godz.
Cena: 750 zł
PROFESSIONAL
Opole
Kurs ADR - przewozu materiałów niebezpiecznych (podstawowy)
Czas trwania: 19 godz.
Cena: 500 zł
NOT FSNT Rada w Opolu
Opole
Kurs ADR - przewozu materiałów niebezpiecznych cysternami
Czas trwania: 19 godz.
Cena: 350 zł
NOT FSNT Rada w Opolu
Opole
Kurs ADR - przewozu materiałów promieniotwórczych (klasa 7)
Czas trwania: 9 godz.
Cena: 600 zł
NOT FSNT Rada w Opolu
Opole
Kurs ADR - przewozu materiałów wybuchowych (klasa I)
Czas trwania: 9 godz.
Cena: 600 zł
NOT FSNT Rada w Opolu
Opole
Kurs ADR + CYSTERNA
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 850 zł
D-H
Opole
Kurs ADR doskonalący - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 250 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs ADR doskonalący - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 150 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs ADR doskonalący - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 150 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs ADR doskonalący - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 150 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs ADR doskonalący podstawowy
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 400 zł
Oddział Opole
Opole
Kurs ADR doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 300 zł
Oddział Opole
Opole
Kurs ADR początkowy - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 450 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs ADR początkowy - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 200 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs ADR początkowy - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 200 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs ADR początkowy - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 250 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs ADR początkowy podstawowy
Czas trwania: 19 godz.
Cena: 500 zł
Oddział Opole
Opole
Kurs ADR początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 400 zł
Oddział Opole
Opole
Kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy
Czas trwania: 215 godz.
Cena: 3600 zł
D-H
Opole
Kurs dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych kl. I
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 700 zł
Gepard Sp. z o.o.
Opole
Kurs dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych kl. VII
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 700 zł
Gepard Sp. z o.o.
Opole
Kurs dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 450 zł
Gepard Sp. z o.o.
Opole
Kurs dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 450 zł
Gepard Sp. z o.o.
Opole
Kurs Doradcy DGSA (ADR/RID)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 2000 zł
STRAŻAK ADR Sp. z o.o.
Opole
Kurs instruktora nauki jazdy kat. B
Czas trwania: 215 godz.
Cena: 2900 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs instruktora nauki jazdy kat. C
Czas trwania: 91 godz.
Cena: 2000 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs instruktora nauki jazdy kat. C+E
Czas trwania: 76 godz.
Cena: 2000 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs instruktora nauki jazdy kat. D
Czas trwania: 86 godz.
Cena: 2000 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs instruktora nauki jazdy kat. D+E
Czas trwania: 76 godz.
Cena: 2000 zł
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Opole
Kurs Instruktorów Nauki Jazdy
Czas trwania: 185 godz.
Cena: 3200 zł
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STRAŻAK
Opole
Kurs kierowców kat. B
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 2900 zł
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STRAŻAK
Opole
Kurs kierowców kat. B+E
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 2000 zł
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STRAŻAK
Opole
Kurs kierowców kat. C
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 3200 zł
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STRAŻAK
Opole
Kurs kierowców kat. C+E
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 3200 zł
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STRAŻAK
Opole
Kurs kierowców kat. D
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 3450 zł
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STRAŻAK
Opole
Kurs Kierowcy Pojazdów Uprzywilejowanych i Bankowozów
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1100 zł
OCSK STRAŻAK Sp. z o.o.
Opole
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności