Kursy dla kierowców - usługi transportowe, kursy prawa jazdy (podlaskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
Firma / instytucja
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 31
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucjaLokalizacja
Kurs ADR doskonalący podstawowy
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 450 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs ADR doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 300 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs ADR doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 300 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs ADR doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 300 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs ADR początkowy podstawowy
Czas trwania: 19 godz.
Cena: 550 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs ADR początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów klasy I
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 400 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs ADR początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 400 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs ADR początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 350 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych - kurs uzupełniający
Czas trwania: 44 godz.
Cena: 1500 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs doskonalący ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych - kurs początkowy
Czas trwania: 44 godz.
Cena: 2500 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - kurs rozszerzający uprawnienia w za
Czas trwania: 61 godz.
Cena: 2200,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - szkolenie podstawowe
Czas trwania: 169 godz.
Cena: 4250,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 2500,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 850,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1400,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs kwalifikacyjny w zakresie kwalifikacji wstępnej
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 4800,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs Przygotowujący Do Egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Czas trwania: 65 godz.
Cena: 1300 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Kurs reedukacyjny w zakreise problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 400 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Seminaria szkoleniowe dla kierowców i przewoźników drogowych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 280 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Szkolenie kandydatów na diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów - szkolenie podstawowe
Czas trwania: 54 godz.
Cena: 1300,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Szkolenie kandydatów na instruktorów nauki jazdy
Czas trwania: 215 godz.
Cena: 3400 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Szkolenie kierowców i osób wykonujących czynności w zakresie transportu i obsługi zwierząt
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 360 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 350,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Szkolenie okresowe zawodowych kierowców
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 290 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Szkolenie osób upoważnionych do kierowania ruchem drogowym
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 250,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 185 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej
Czas trwania: 9 godz.
Cena: 330,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 450,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 420,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz
Czas trwania: 23 godz.
Cena: 500,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 320,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności