Kursy dla kierowców - usługi transportowe, kursy prawa jazdy (zachodniopomorskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 106
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Kierowca - operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej
Czas trwania: 67 godz.
Cena: 700 zł
1. Centrum Szkolenia Igielski 2. Logistyka - Transport
Szczecin
Kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego
Czas trwania: 46 godz.
Cena: 500 zł
COGITO Szkolenia
Szczecin
Kierowca wózków jezdniowych
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 1500 zł
Oświata - Ewin Sp. z o.o.
Szczecin
Kierowca wózków jezdniowych
Czas trwania: 67 godz.
Cena: 553,50 zł
Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o. Oddział w Szczecinie
Szczecin
Kurs - czas pracy kierowców
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 300 zł
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY w Szczecinie Sp. z o.o.
Szczecin
Kurs ADR – materiały promieniotwórcze
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 300 zł
Kancelaria Gospodarcza Csk - Centrum Obsługi Transportu
Szczecin
Kurs ADR – materiały wybuchowe
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 350 zł
Kancelaria Gospodarcza Csk - Centrum Obsługi Transportu
Szczecin
Kurs ADR cysterny
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 305 zł
Kancelaria Gospodarcza Csk - Centrum Obsługi Transportu
Szczecin
Kurs ADR doskonalący. Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 350 zł
SEKA S.A. Oddział w Szczecinie
Szczecin
Kurs ADR doskonalący. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 350 zł
SEKA S.A. Oddział w Szczecinie
Szczecin
Kurs ADR doskonalący. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 250 zł
SEKA S.A. Oddział w Szczecinie
Szczecin
Kurs ADR początkowy. Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 350 zł
SEKA S.A. Oddział w Szczecinie
Szczecin
Kurs ADR początkowy. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 350 zł
SEKA S.A. Oddział w Szczecinie
Szczecin
Kurs ADR początkowy. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 250 zł
SEKA S.A. Oddział w Szczecinie
Szczecin
Kurs ADR podstawowy
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 314 zł
Kancelaria Gospodarcza Csk - Centrum Obsługi Transportu
Szczecin
Kurs Czas pracy kierowców (kadra zarządzająca/ kierowcy)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 350 zł
Kancelaria Gospodarcza Csk - Centrum Obsługi Transportu
Szczecin
Kurs DGSA - Doradca do spraw towarów niebezpiecznych
Czas trwania: 44 godz.
Cena: 2000 zł
Kancelaria Gospodarcza Csk - Centrum Obsługi Transportu
Szczecin
Kurs doradcy ds. towarów niebezpiecznych DGSA
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 1000 zł
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY w Szczecinie Sp. z o.o.
Szczecin
Kurs instruktorsko-metodyczny kat. B
Czas trwania: 208 godz.
Cena: 4000 zł
1. Centrum Szkolenia Igielski 2. Logistyka - Transport
Szczecin
Kurs kierowcy wózków jezdniowych o napędzie silnikowym
Czas trwania: 59-67 godz.
Cena: od 273 do 480 zł
SEKA S.A. Oddział w Szczecinie
Szczecin
Kurs Kwalifikacja wstępna C/D
Czas trwania: 280 godz.
Cena: 5650 zł
Kancelaria Gospodarcza Csk - Centrum Obsługi Transportu
Szczecin
Kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona C/D
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 3200 zł
Kancelaria Gospodarcza Csk - Centrum Obsługi Transportu
Szczecin
Kurs Kwalifikacja wstępna uzupełniająca C/D
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 2850 zł
Kancelaria Gospodarcza Csk - Centrum Obsługi Transportu
Szczecin
Kurs Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C/D
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1350 zł
Kancelaria Gospodarcza Csk - Centrum Obsługi Transportu
Szczecin
Kurs Kwalifikacyjny Dla Egzaminatorów Rozszerzających Uprawnienia
Czas trwania: 69 godz.
Cena: 4500 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie
Szczecin
Kurs Kwalifikacyjny Dla Kandydatów na Egzaminatorów (Kat. B Prawa Jazdy)
Czas trwania: 181 godz.
Cena: 5700 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie
Szczecin
Kurs na zdobycie kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych przejezdnych
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 850 zł
Centrum Doradztwa i Szkoleń Adamus Adam, s.c.
Szczecin
Kurs na zdobycie kwalifikacji do obsługi suwnic, wciągników, wciągarek
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 700 zł
Centrum Doradztwa i Szkoleń Adamus Adam, s.c.
Szczecin
Kurs na zdobycie kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Czas trwania: 59 godz.
Cena: 700 zł
Centrum Doradztwa i Szkoleń Adamus Adam, s.c.
Szczecin
Kurs na zdobycie kwalifikacji do obsługi żurawi wieżowych i przeładunkowych
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 850 zł
Centrum Doradztwa i Szkoleń Adamus Adam, s.c.
Szczecin
Kurs obsługi dźwigów
Czas trwania: 28 godz.
Cena: 460 zł
COGITO Szkolenia
Szczecin
Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych
Czas trwania: 37 godz.
Cena: 550 zł
COGITO Szkolenia
Szczecin
Kurs obsługi suwnic sterowanych z kabiny i suwnice z poziomu roboczego
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 1690 zł
BIURO USŁUG BHP i P. POŻ., Szkolenia, Nadzór, Doradztwo
Szczecin
Kurs operatora specjalnych wózków jezdniowych w dawnej kategorii uprawnień IWJO. Wózki ze zmiennym wysięgiem lub unoszące operatora wra
Czas trwania: 48 godz.
Cena: 2380 zł
BIURO USŁUG BHP i P. POŻ., Szkolenia, Nadzór, Doradztwo
Szczecin
Kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1000 zł
Nestor Szkolenia i Kursy Specjalistyczne Sp. z o.o.
Szczecin
Kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego specjalizowanego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1500 zł
Nestor Szkolenia i Kursy Specjalistyczne Sp. z o.o.
Szczecin
Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem podnoszenia
Czas trwania: 54 godz.
Cena: 1200 zł
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Szczecin
Kurs operatora żurawia przenośnego typu HDS (przeładunkowego)
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 1200 zł
Nestor Szkolenia i Kursy Specjalistyczne Sp. z o.o.
Szczecin
Kurs operatora żurawia, dźwigowego, HDS, żuraw wieżowy, żurawie samojezdne i wszystkie inne żurawie
Czas trwania: 45 godz.
Cena: 1890 zł
BIURO USŁUG BHP i P. POŻ., Szkolenia, Nadzór, Doradztwo
Szczecin
Kurs operatora, kierowcy wózka jezdniowego. Dawna kategoria uprawnień IIWJO. Wózki widłowe/ jezdniowe podnośnikowe wszystkich typów (mo
Czas trwania: 42 godz.
Cena: 1490 zł
BIURO USŁUG BHP i P. POŻ., Szkolenia, Nadzór, Doradztwo
Szczecin
Kurs operatorów ruchomych podestów przejezdnych, zwyżki, podnośniki, platformy
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 1390 zł
BIURO USŁUG BHP i P. POŻ., Szkolenia, Nadzór, Doradztwo
Szczecin
Kurs operatorów suwnic
Czas trwania: 42 godz.
Cena: 500 zł
COGITO Szkolenia
Szczecin
Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych podstawowy
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 350 zł
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY w Szczecinie Sp. z o.o.
Szczecin
Kurs prawa jazdy C + CE
Czas trwania: 55 godz.
Cena: 4000 zł
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY w Szczecinie Sp. z o.o.
Szczecin
Kurs prawa jazdy E do B
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1000 zł
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY w Szczecinie Sp. z o.o.
Szczecin
Kurs prawa jazdy E do C
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 1900 zł
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY w Szczecinie Sp. z o.o.
Szczecin
Kurs prawa jazdy kat . C
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 2000 zł
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY w Szczecinie Sp. z o.o.
Szczecin
Kurs prawa jazdy kat. A
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 3000 zł
Auto-Dar Nauka Jazdy
Szczecin
Kurs prawa jazdy kat. B
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1200 zł
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY w Szczecinie Sp. z o.o.
Szczecin
Kurs prawa jazdy kat. B
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 3199 zł
Auto-Dar Nauka Jazdy
Szczecin
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności